Na ovoj stranici se nalaze opšti uslovi korišćenja internet portala Sirix store & service. Molimo Vas da pažljivo pročitate sve uslove navedene na ovoj stranici. Upotrebom internet portala Sirix store & service potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi)

 

1. UPOTREBA INTERNET STRANICE
Portal Sirix store & service koristi dizajnerska i softverska rešenja (eCommerce platforma) koje je samostalno razvilai  koja je zakoniti nosilac prava intelektualne svojine. Na svako neovlašćeno kopiranje dizajna ili dela dizajna, baze podataka ili funcionalnosti sajta odgovorićemo tužbom nadležnom sudu.

 

Izričito je zabranjeno svako kopiranje i upotreba slika, tekstova, cena, baze podataka i svog ostalog sadržaja sa portala Sirix store & service i kažnjivo na osnovu zakona o autorskim i srodnim pravima.

 

Dozvoljena je štampa, prikaz ili download sadržaja pod uslovom da se isti koristi isključivo u privatne svrhe uz obavezno navođenje izvora sadržaja.

 

Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

 

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na ovom sajtu.

1.1 KO MOŽE KUPOVATI NA PORTALU
Kupac može biti samo punoljetno fizičko lice ili kompanija koja posluje na teritoriji Srbije. Kupovinu u ime i za račun maloljetnih lica mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji.

U slučaju da je kupovina izvršena mimo ovih odredbi, kompanija Sirix store & service neće snositi nikakvu odgovornost.

 

2. IZMJENA PORTALA I OVIH USLOVA O KORIŠĆENJU
Sirix store & service zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, izmeni prezentaciju i sadržaj Sirix store & service portala, njegovih usluga i uslova o korišćenju, sa izuzetkom stečenih prava u vezi sa već sklopljenim ugovorima. Ove izmene između ostalog se mogu odnositi i na cene, asortiman i opis proizvoda.

 

 

 

Ove izmene će poslužiti za poboljšanje portala kao i usluga koje se nude Korisniku koji, ako se ne slaže s unesenim promenama, može prestati koristiti ovu stranicu.

 

3. INFORMACIJE O PROIZVODIMA I CENAMA
3.1 INFORMACIJE O PROIZVODU
Sirix store & service prenosi informacije o bitnim karakteristikama proizvoda kroz tehničke opise koje mu dostavljaju njegovi dobavljači ili proizvođači uređaja, uz strogo poštovanje najboljih tržišnih standarda, jasno ih prenoseći svojim kupcima na stranici svakog proizvoda i/ili usluge koju čini dostupnom.

 

Sirix store & service nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Sirix store & servicene garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 15 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo Vam vratiti novac.

 

Slike objavljene na portalu Sirix store & service ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku kako uređaj izgleda nakon montaže.

 

Dostupnost uređaja prikazana na portalu može se razlikovati od stanja zaliha u maloprodajnim objektima. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi ili pozivanjem na +381 64 61 62 920; +381 65 61 62 920 ili proverom kod zaposlenih u bilo kom našem maloprodajnom objektu.

 

 

3.2 INFORMACIJE O CENI
Sve cene na portalu Sirix store & service su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

 

Na portalu su izražene maloprodajne cene na koje se može obračunati popust u zavisnosti od načina plaćanja. Takođe na stranici svakog proizvoda možete pogledati informativni prikaz sa cenama sa popustom za jednokratno plaćanje (gotovina, kartica, virman) kao i informativne iznose rata u slučaju da se plaćanje vrši u ratama.

 

Sirix store & service se ne može smatrati odgovornim u slučaju kompjuterske, ručne, tehničke ili greške bilo koje druge prirode, što uzrokuje značajnu nepredviđenu promenu prodajne cene na Sirix store & service portalu.

 

U slučajevima kada je greška očigledna ili cena značajno odstupa od one koja se inače može pronaći na tržištu, porudžbina će se smatrati nevažećom i biće poništena, a Kupac će o tome biti obavešten.

 

Promotivne kampanje i ponude koje se mogu pronaći naSirix store & service portalu važe samo za kupovinu izvršenu putem portala i ne moraju se podudarati s onima koje se praktikuju u našim maloprodajama, osim ako je to izričito navedeno.

 

Portal Sirix store & service koristi napredne algoritme i veštačku inteligenciju kako bi određenim kupcima ponudio određene promotivne pogodnosti a u skladu sa njihovim interesovanjima i prethodnim kupovinama.

 

 

 

4. USLOVI KUPOVINE NA PORTALU Sirix store & service
4.1 DOSTUPNOST PROIZVODA
Svi proizvodi koji se nalaze na portalu dostupni su za naručivanje, osim ako nisu na zalihama. Proizvodi dostupni na portalu imaju ograničene zalihe, pa mogu postati nedostupni bez prethodne najave.

 

U slučaju nestanka zaliha do kojeg dođe nakon pravljenja porudžbine, Sirix store & service će o tome obavestiti Kupca i predložiti isporuku čim artikal bude dostupan ili izvršiti povrat novca u slučaju da je izvršeno online plaćanje.

 

 

4.2 POTVRDA PORUDŽBINE
Nakon što proizvod odaberete, upišete podatke za dostavu i odabereta način plaćanja, Vaša porudžbina će se naći u procesu obrade.

 

Naši operateri će proveriti dostupnost poručenih proizvoda a nakon toga Vas pozvati kako bi potvrdili tačnost unesenih podataka.

 

Porudžbina se smatra važećom tek nakon potvrde od strane naših operatera.

 

Naš operateri će Vas kontaktirati u najkraćem roku a ne dužem od jednog radnog dana od trenutka prijema porudžbine.

 

4.3 DOSTAVA ROBE I TROŠKOVI ISPORUKE
Dostavu proizvoda poručenih na portalu Sirix store & service vrše kurirske službe ili dostavljači.

 

Svi artikli prikazani na portalu Sirix store & service imaju izraženu cijenu dostave za pojedinačne porudžbine. U slučaju da kupac naručuje više manjih proizvoda male težine (paketna porudžbina) biće naplaćena samo jedna dostava ili će u zavisnosti od ukupne težine i cene proizvoda dostava biti besplatna.

 

Pored dostave kupac može odabrati i da proizvode preuzme u nekoj od naših poslovnica ili u prostorijama naših partnera. U tom slučaju je preuzimanje besplatno.

 

 

4.4 OTKAZIVANJE PORUDŽBINE
Sve porudžbine koje su u procesu obrade i dostave a nisu još uvijek isporučene mogu se otkazati bez ikakvih troškova po kupca.

 

 

5. GARANCIJA
Svi proizvodi u ponudu na portalu Sirix store & service dolaze sa garancijom prema garantnom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom ili po osnovu saobraznosti proizvoda u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača a u minimalnom trajanju od 2 godine.

 

Određeni proizvodi na našem portalu mogu biti ponuđeni sa produženom garancijom koja je uslovljena pravilima proizvođača ili davaoca produžene garancije kako je i navedeno na našem portalu. Sirix store & service odgovara isključivo za garanciju koju pruža u trajanju od 2 godine a sve produžene garancije su isključivi dogovor Kupca i davaoca produžene garancije (proizvođača, uvoznika ili ovlašćenog servisa).

 

 

5. REKLAMACIJA I SERVIS UREĐAJA
5.1 PODNOŠENJE PRIGOVORA
Potrošač ima pravo da, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod:

u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača;
u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
na račun za kupljeni proizvod odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa;
na račun za pružene javne usluge u roku od 15 dana od dana prijema računa.
Trgovac je dužan da potrošaču, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.

 

Ako se o prigovoru ne rešava bez odlaganja, trgovac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

 

 

5.2 SERVIS UREĐAJA U GARANTNOM ROKU
Sirix store & service je autorizovan za prodaju svih proizvoda koji se nalaze na portalu Sirix store & service bilo direktno od proizvođaca uređaja ili od strane ovlašćenog distributera.

 

 

Kompanija Sirix store & service ne snosi nikakav trošak za opravku ili zamenu samog uređaja pa ne može ni biti u sukobu interesa prilikom servisiranja uređaja tj. kompanija Sirix store & service nema nikakav razlog da Vam iz bilo kojeg neopravdanog razloga odbije prigovor.

 

 

5.3 SERVISNA PROCEDURA
U cilju dobre poslovne prakse, Sirix store & service je postavio servisne procedure kojih se zaposleni pridržavaju kako bi sve reklamacije bile rešene na zadovoljstvo Kupca i izbegli se mogući problemi.

 

REKLAMACIJA U POSLOVNICI
Trgovac preuzima uređaj od Kupca
Trgovac pred Kupcem pali uređaj kako bi pogledao da li su uočljivi prijavljeni nedostaci
Trgovac zajedno sa Kupcem pregleda kompletan uređaj i zapisuje eventualno uočena oštećenja ili ogrebotine
Trgovac pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz
Trgovac unosi prigovor u elektrnosku knjigu prigovora i Kupcu izdaje kopiju prigovora.
Uređaj se pakuje i šalje u, od strane proizvođača, ovlašćeni servis
REKLAMACIJA UREĐAJA KUPLJENIH PUTEM PORTALA Sirix store & service
Slanje uređaja od strane Kupca

 

Kupac fotografiše upaljeni uređaj prije pakovanja
Kupac adekvatno pakuje uređaj kao i prateće dodatke (kablove i slično) kako se isti ne bi oštetio u slučaju transporta i šalje nam uređaj po kurirskoj službi (trošak slanja uređaja snosi Kupac)
Zajedno sa uređajem šalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju
Prijem uređaja od strane Prodavca

 

Uređaj dolazi u prostorije Logističkog centra kompanije Sirix store & service gdje ga operater u posebnoj prostoriji pokrivenom video nadzorom vadi iz pakovanja i to ako je moguće u prisustvu kurira
Operater pali uređaj kako bi pogledao da li su uočljivi prijavljeni nedostaci
Operater pregleda kompletan uređaj i zapisuje eventualno uočena oštećenja ili ogrebotine
Operater pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz
Operater unosi prigovor u elektrnosku knjigu prigovora i Kupcu izdaje kopiju prigovora.
Uređaj se pakuje i šalje u, od strane proizvođača, ovlašćeni servis
Povrat uređaja od strane Prodavca

 

Operater fotografiše upaljeni uređaj prije pakovanja u posebnoj prostoriji pokrivenom video nadzorom
Operater pravi fotografije uređaja službenim telefonom koje se automatski arhiviraju a iste šalje Kupcu kako bi ih imao kao dokaz
Operater adekvatno pakuje uređaj sa svim što je uz njega i došlo i šalje uređaj po kurirskoj službi (trošak povratka uređaja snosi Prodavac)
Zajedno sa uređajem šalje i papir sa detaljnim opisom problema koji se dešavaju na uređaju
Sirix store & service ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati na uređaju pri transportu uređaja. Sve navedene procedure su uvedene upravo da bi mogućnost oštećenja sveli na minimum.

 

.